Regulile de conduită și de admitere la campionatul Moldovei de freediving

Atenţie! În timpul desfăşurării Campionatului Moldovei de Freediving toţi participanții și spectatorii sunt obligaţi să respecte normele de conduită scrise mai jos, în piscina complexului sportiv “SportPark”. Pentru încălcarea sau refuzul de a se conforma normelor, participantul sau spectatorul va fi eliminat și privat de posibilitatea de a participa la eveniment.

Reguli pentru participanții la campionatul Moldovei de freediving:

  • – Toţi concurenţii trebuie să respecte prezentul Regulament al campionatului Moldovei de freediving, studiindul în prealabil;
  • – Pentru admiterea pe teritoriul bazinului, participantul trebuie să aibă asupra sa încălțăminte de schimb, haine și un costum de baie sau costum de înot;
  • – Echipamentul de scufundare permis: monolabe sau labe de înot, ochelari sau mască de înot, clește pentru nas, centura de greutăți  (poate fi folosită doar cu buton de eliberare rapidă și trebuie purtată în afara costumului de înot. Este interzisă utilizarea de acceleratori sau de greutăţi ascunse sub haine). – – Utilizarea echipamentului nu este obligatorie;
  • – Toți participanții trebuie neapărat să dețină o copie a unui act ce stabilește identitatea (certificat de naștere, buletin, pașaport), precum și un certificat medical AIDA cu sigiliul medicului de familie. Certificatul poate fi descărcat de aici;
  • – Orice proteste privind judeca, scorul și contestarea vor fi imediat prezentate judecătorului competiției;
  • – Respectarea normele etice de comportament pe teritoriul piscinei și în timpul competiției.

Reguli pentru spectatori la campionatul Moldovei de freediving:

  • – Absolut toţi spectatorii care doresc să aibă acces la zona de piscină, sunt obligați să aibă haine și încălțăminte de schimb! În caz contrar ei nu vor fi admiși pe teritoriul bazinului;
  • – Nu lăsaţi copiii mici nesupravegheați pe teritoriul bazinului;
  • – Respectați normele etice de comportament pe teritoriul piscinei și în timpul competiției.

După înregistrarea la concurs, toţi participanții permit în mod automat organizatorilor și partenerilor evenimentului de a utiliza și de a reproduce orice materiale audio, video și foto care conțin imagini ale participanților la campionatul Moldovei de freediving. Aceste materiale pot fi transmise persoanei terțe fără consimțămîntul participanților. Această acțiune poate fi efectuată în orice moment și acționează la nivel internațional.

Campionatul Moldovei de freediving va avea loc la data 12-13 decembrie în incinta complexului sportiv “SportPark”, str. Nicolae Dimo, 32.

Înregistrarea la eveniment pe www.freediving.md