Mass Media despre noi

Campionatul de freediving este un eveniment important în viaţa capitalei moldoveneşti. Evenimentele de o asemenea amploare trezesc un mare interes din partea mijloacelor de informare în masă.
Toate subiectele şi publicaţiile presei despre campionatul de freediving sunt adunate în acest compartiment.