Condiții de plată cu card bancar

1.Organizatorul competiţiilor Moldova Freediving 2015 este organizaţia obştească, clubul sportiv SPORTER (www.sporter.md).

2.Am citit, am luat act şi am înţeles Regulamentul Freediving Moldova 2015 şi sunt de acord cu condiţiile de participare, expuse în el. Regulamentul este publicat pe site-ul competiţiilor – http://freediving.md/regulament/.

3.Comunic că sunt informat despre riscurile, legate de participarea următorilor la această condiţie, desfăşurată în condiţii speciale: bazin. Sunt de acord cu aceste condiţii speciale şi, în caz de producere a unui incident în timpul competiţiilor, îmi asum responsabilitatea deplină pentru incidentul corespunzător şi nu le voi înainta organizatorilor niciun recurs privind compensarea vreunui prejudiciu.

4.Sunt conştient că participarea la competiţiile de acest nivel presupun o anumită pregătire şi un inventar. Prin prezenta, mă oblig să mă asigur cu toate echipamentele şi accesoriile necesare pentru acest eveniment şi le garantez organizatorilor că le voi purta atât în timpul competiţiilor, cât şi a antrenamentelor. În plus, mă oblig să ascult posibilele sfaturi din partea organizatorilor de-a lungul evenimentului, să mă supun deciziilor cu caracter general ale lor. Totodată, precizez că nu-i voi trage la răspundere pe organizatorii competiţiilor în cazul discalificării mele pentru nerespectarea regulamentului competiţiilor. Astfel, îi scutesc pe organizatori, precum şi pe orice altă persoană, care are atribuţie la ei (sponsori, parteneri, angajaţi, organele puterii, funcţionari, voluntari etc.), de orice responsabilitate în legătură cu eventualele pretenţii de orice caracter, care ar putea apărea din partea mea sau a moştenitorilor mei, pentru posibile incidente, maladii, moarte sau orice alte probleme de ordin medical, care ar putea apărea în timpul desfăşurării competiţiilor, la care particip.

5.De asemenea, declar pe propria răspundere următoarele: – datele expuse mai sus sunt exacte; – eu sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie; – am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la competiţie; – dispun de asigurare medicală în caz de incidente; – sunt la curent cu consecinţele juridice ale participării la această competiţie şi îmi asum responsabilitatea deplină pentru apariţia unui caz accidental; – dispun de echipamentul necesar pentru asemenea competiţii.

6.Declar că mi s-au adus la cunoştinţă drepturile, care mi se oferă în baza Legii nr. 133/2011 (http://lex.justice.md/md/340495) cu privire la protecţia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal şi libera răspândire a acestor date, respectiv, privind dreptul de informare şi acces la aceste date, dreptul de implicare în datele cu caracter personal, dreptul de amestec în datele cu caracter personal, dreptul de a obiecta împotriva colectării şi procesării datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus deciziilor individuale, dreptul de a apela în judecată, precum şi faptul că dreptul de acces a datelor, amestec şi obiectare ar putea fi realizate pe calea depunerii unei cereri în formă scrisă, cu dată şi semnătură la OO Clubul sportiv “SPORTER”, cu indicarea informaţiilor, prevăzute de lege. La fiecare cerere, alcătuită în baza Legii nr.133/2011, trebuie ataşată copia desluşită a buletinului de identitate.

7.Organizatorul asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal procesate, iar accesul la informaţiile strict confidenţiale procesate va fi limitat persoanelor, care după caracterul activităţii efectuate trebuie să se familiarizeze cu asemenea informaţii în scopul îndeplinirii sarcinilor, care apar ca urmare a relaţiilor juridice cu el. Asemenea persoane trebuie să respecte caracterul confidenţial al unor asemenea informaţii, obligându-se, la rândul lor, să asigure şi să respecte caracterul confidenţial al acestor date şi informaţii, să le proceseze în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

      1. 8.Achitarea serviciilor organizatorului pe site-ul www.freediving.md poate fi efectuată cu ajutorul cardurilor bancare VISA şi MASTERCARD. Tranzacţia poate fi anulată în decurs de 3 (trei) zile după achitare, iar returnarea banilor poate fi efectuată în decurs de 10 (zece) zile. Număr de telefon al serviciului de asistenţă +373 22 888 000